Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide uzņēmumā "Kafijas pauze"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the Company "Kafijas pauze"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec. Maira Sapata
Abstract Dvinska S. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide uzņēmumā Kafijas pauze: Maģistra darbs / S. Dvinskaa, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp. Tajā iekļauti 26 attēli, 2 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, angļu un krievuvalodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir samazināt uzņēmuma izmaksas, pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu. Veicot kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi, tiks samazinātas kvalitātes izmaksas. Darba Teorētiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, kurās raksturotas likumdošanas normas, kvalitātes vadības sistēmas, kā arī pilnveidesmetodes un rīki. Darba Analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām, kuras ietver uzņēmuma Kafijas pauze raksturojumu, darbības analīzi, uzņēmuma struktūru un procesus, iekšējo un ārējo vidi, kā arī saimnieciskās darbības rādītājus. Pētījumā pielietoti dažādas kvalitātes metodes SVID analīze, Delfi metode u.c. Ar to palīdzību tika noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, kā arī būtiskākās kļūmes un citi trūkumi, kuri ir jāpilnveido. Darba Praktiskā daļa sastāv no 4 nodaļām. Tajās ir izstrāti dažādi priekšlikumi, lai novērstu dažādus kļūmju cēloņus un uzlabotu produktu un apkalpošanas kvalitāti.
Keywords kvalitātes vadība; cēloņu un seku diagramma; delfi metode; pārtikas ražošana
Keywords in English quality management; cause and effect diagramm; delphi method; food production
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 16:02:57