Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Psihoemocionālie vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas
Title in English Psychoemotional Environmental Risks and their Reduction Options
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. G.Maurāne
Reviewer Dr.med. Ž.Roja
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Dāvis Briedis Maģistra darba vadītājs: Gunta Maurāne, Mg. biol., docente ( prakt.) Maģistra darba tēma: „ Psihoemocionālie darba vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 86 lapām. Maģistra darbs satur 25 attēlus, 7 tabulas, 2 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba literatūras sarakstā ir ietverti 17 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Par maģistra darba pētījuma objektu ir izvēlēta būvniecības nozare – psihoemocionālie darba vides riski būvniecība un konkrētā uzņēmumā. Pētījuma priekšmeti ir būvnormatīvi un Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka prasības būvniecības nozarē. Būvniecības nozare tiek uzskatīta par paaugstinātas bīstamības nozari. Ļoti būtiski katrai būvniecības situācijai ir izvērtēt darba vides riskus ar kādiem iespējams saskarties veicot jebkurus būvdarbus. Psihoemocionālie riski ir mazāk pētīti, taču tieši šie riska faktori ir saknes, no kā izriet negadījumi- nogurums, nelabvēlīgs psiholoģiskais klimats, neuzmanība, stress darba vidē un dažādi veģitatīvie traucējumi. Analītiskajā daļā tika veikts psihoemocionālo darba vides risku novērtējums, lai saprastu uzņēmuma paaugstinātos psihoemocionālos darba vides riska faktorus. Praktiskajā daļā tika izstrādāti risinājumi paaugstināto risku samazināšanai. Tika izstrādāti priekšlikumi tuvāko gadu psihoemocionālo risku mazināšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: BriedisD., „Psihoemocionālo vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas”: Maģistra darbs/Darba zinātniskā vadītaja G.Maurāne- Datorsalikums- Rīga: RTU, 2013. - 86lpp
Keywords Psihoemocionālie darba vides riski būvniecībā un to samazināšanas iespējas
Keywords in English Psychoemotional Environmental Risks and their Reduction Options
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 14:22:22