Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Datortīklu pārraudzīšanas sistēmu izpēte un salīdzināšana
Title in English Research and Analysis of Computer Network Monitoring Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Mg. sc. ing. Vitālijs Boļšakovs
Reviewer Mg. sc. ing. Olga Kotova
Abstract Datortīkliem paliekot lielākiem un ātrākiem, to uzraudzīšanas un menedžmenta darbs paliek arvien sarežģītāks. Labs datortīkla uzraudzības un apkopes plāns nodrošinās to, ka jebkura veida problēmas datortīklā tiek regulāri uzraudzītas. Regulāra datortīklu, datortīkla elementu un datortīkla pakalpojumu uzraudzīšanu veic datortīkla pārraudzīšanas sistēmas. Bakalaura darba ietvaros tika izskatītas datortīklu pārraudzīšanas sistēmu daudzveidība un to funkcionālās iespējas. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un salīdzināt datortīklu pārraudzīšanas sistēmas, pielietojot darba ietvaros izstrādāto kritēriju kopu. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: informācijas meklēšana un analīze par datortīkliem un datortīklu pārraudzīšanas sistēmām; sistēmu funkcionālo iespēju izpēte; datortīklu pārraudzīšanas sistēmu izvēle salīdzināšanai; datortīklu pārraudzīšanas sistēmu vērtēšanas kritēriju kopas izstrādāšana; sistēmu salīdzināšana un labākās sistēmas noteikšana; secinājumu sniegšana. Mērķa sasniegšanai pielietotās pētījuma metodes: vispārteorētiskā pētīšanas metode, kas palīdz sasniegt mērķi, veicot zinātniskās literatūras analīzi; statistiskā datu apstrādes metode, kura tika izmantota, lai analizētu un vērtētu skaitliskus datu kopumus; salīdzinošā jeb komparatīvā metode, kas bija pielietota, lai salīdzinātu datortīklu pārraudzīšanas sistēmas; lēmumu pieņemšanas metode nosvērtās summas metode. Lai veiktu sistēmu salīdzināšanu un analīzi, balstoties uz lietotāju viedokļiem un sistēmu lejupielādēšanas statistiku, bija izvēlētas trīs sistēmas Cacti, Nagios un Zabbix. Darbā tika izstrādāta salīdzinājumu kritēriju kopa un, izmantojot lēmuma analīzes nosvērtās summas metodi, tika noteikts, ka labākā datortīklu pārraudzīšanas sistēma ir Nagios. Bakalaura darba noslēgumā tika veikts praktiskais eksperiments - TELE2 Shared Service Center tīklu pārraudzīšana. Balstoties un darba veikto izpēti, eksperimenta veikšanai tika izvēlētā Nagios sistēma.
Keywords Datortīkls, pārraudzīšana, pārraudzīšanas sistēmas
Keywords in English Network, monitoring, monitoring systems
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 04.06.2013 12:52:51