Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma ”Crans Luxury Lodges” darbības pilnveidošanas projekts
Title in English The Project of operation improvement in the company “Crans Luxury Lodges”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
Reviewer Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Abstract Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma Crans Luxury Lodges darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek aplūkota Šveices uzņēmējdarbības vide un tūrisma un viesmīlības nozares attīstība. Tiek apskatīta uzņēmuma Crans Luxury Lodges darbība un aprēķināti un novērtēti tā finanšu rādītāji. Tiek noteiktas galvenās problēmas uzņēmumā un izvirzīti priekšlikumi to risināšanai. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti trīs projekti uzņēmuma pilnveidošanai un galveno problēmu risināšanai: izmaksu samazināšanas projekts, kontroles pasākumu ieviešanas projekts un viena viesu nama pārdošanas projekts. Tehnoloģiskajā daļā tiek uzlabota uzņēmuma mājas lapa un veidotas cenu pazemināšanas akcijas portālā booking.com, uzņēmuma redzamības palielināšanai interneta vidē. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīta darba aizsardzības likumdošana Šveicē, izvērtēti darba vides riski un sniegti priekšlikumi to samazināšanai. Grafiskajā daļā tiek attēloti diplomprojekta galvenie analīzes rezultāti un darba secinājumi. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 76 lpp., tajā ir ietvertas 18 tabulas, 43 attēli, 8 formulas. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 17 ilustrējošiem attēliem un tabulām. Darba izstrādei ir izmantoti 27 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Šveice, viesmīlības uzņēmums, darbības pilnveidošana
Keywords in English Switzerland, hospitality entreprise, operation improvement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 13:06:12