Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "EK sistēmas"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "EK sistēmas" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec. Jānis Pildavs
Abstract Šalme Z. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA EK SISTĒMAS: Bakalaura darbs / Z.Šalme, G.Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 65.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 23 avots latviešu valodā un 10 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir kvalitātes vadības sistēmu pilnveide un klientu apmierinātības izzināšanas procesa pilnveide. Pirmajā daļā tiek veikta teorētisko materiālu izpēte par tādām tēmām kā kvalitāte, kvalitātes vadības sistēma, standarti, klients un tā apmierinātības izzināšanas metodes. Otrā daļa ir analītiskā daļa, kur analizēta esošā situācija pētāmajā objektā SIA EK SISTĒMAS. Tika veikta klientu apmierinātības izzināšanas metožu pielietojuma analīze, standarta ISO 9001 pielietojums un analizēti kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības audita rezultāti. Trešajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, elektronisko dokumentu uzglabāšanas sistēmas pilnveidei, darbinieku apmācībām kā arī klientu apmierinātības izzināšanas metožu pielietojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti kvalitātes vadības sistēmai, klientu apmierinātības izzināšanai un darbiniekiem.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Keywords in English Imporvement of Quality Managament System
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 12:57:12