Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jauna sporta un atpūtas kompleksa biznesa attīstības projekts
Title in English Business development project of a new sports and recreation complex
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., doc. J.Mežiels
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojektu „Jauna sporta un atpūtas kompleksa biznesa attīstības projekts” ir izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras bakalaurants Renē Rozenbergs. Projektā tiek piedāvāts izveidot sporta un atpūtas kompleksi blīvi apdzīvotā reģionā blakus ezeram. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības, grafiskās daļas. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 64 lapas. Darbā ietilpst 25 attēli, 23 tabulas un 4 formulas. Diplomprojektam pievienoti 8 pielikumi. Analītiskajā daļā tiek raksturots nākotnē paredzamais uzņēmums tā izveides iemesli un lēmumi, nodarbošanās sfēras, organizatoriskā struktūra, tuvākie konkurenti, mārketinga aktivitātes, pastāvošie riski uzņēmumam un tā ienākumiem, kā arī nākotnes plāni - vīzijas uzņēmuma attīstībā. Projekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiski pamatoti aprēķini kompleksa uzbūvei un tā darbībai. Pirmie tiek aprēķināti ekonomiskie rādītāji, lai uzzinātu vai uzņēmums būtu dzīvot spējīgs. Kā otrais tiek analizēta un prognozēta naudas plūsma uzņēmumā. Kā trešo prognozēja analizēja plānotos izdevumus, ieņēmumus, noteica peļņas zaudējumu aprēķinu, kā visbeidzot tika izstrādāta bilance. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīta un parādīta klientu datubāzes izveide izmantojot programmu MS Access. Šī projekta darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstīta darbinieku darba vide un tas normatīvi un izmaksas darba aizsardzības pasākumu īstenošanai, kā arī aprakstīta uzņēmuma vides politika. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie autora izstrādātie svarīgākie vizuālie materiāli.
Keywords Jauna sporta un atpūtas kompleksa biznesa attīstības projekts
Keywords in English Business development project of a new sports and recreation complex
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 11:12:09