Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirgzinību attīstība uzņēmumā
Title in English Development of marketing skills in a company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Dr.oec., doc. R.Greitāne
Abstract Šī bakalaura darba tēma ir Tirgzinību attīstība uzņēmumā. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, 18 sadaļām, 15 apakšsadaļām un secinājumiem. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt mārketinga stratēģijas veidošanas posmus, novērtēt mārketinga attīstību uzņēmumā līdz šim un izveidot mārketinga stratēģiju turpmākajam gadam. Darba analītiskajā daļā tiek aplūkota mārketinga būtība un mērķi, mārketinga attīstība un pāreja no tradicionālā uz netradicionālo mārketingu, mārketinga plānošanas process, mārketinga plāna izstrādes posmi. Pētījumu un aprēķinu daļa ir sadalīta deviņās sadaļās, kurās tiek veikta mārketinga stratēģijas plānošana uzņēmumam. Tiek analizēta uzņēmuma mārketinga vide, kā arī veikta uzņēmuma SVID analīze, veikta tirgus segmentācija un noteikts uzņēmuma mērķtirgus. Kad veikts tirgus lieluma novērtējums, tiek noteikti mārketinga stratēģijas mērķi un saplānotas mārketinga aktivitātes turpmākajam gadam, kā arī veikts nepieciešamā budžeta aprēķins. Nobeigumā tiek noteikts kādā veidā tiks veikta plāna kontrole. Veicot pētījumus un aprēķinus, tiek iegūti rezultāti par uzņēmuma patreizējo darbību, tā stiprajām un vājajām pusēm, kā arī vēlamo darbības virzienu un nākotnes plāniem. Izveidojot mārketinga plānu turpmākajam gadam, tiek noteikts, ka galvenais mārketinga stratēģijas mērķis 2013.gadam ir zīmola atpazīstamības paaugstināšana. Darbā ietverti 7 attēli un 7 tabulas. Darba apjoms ir 59 lapaspuses. Darbā izmantoti 26 bibliogrāfiskie avoti, to skaitā interneta resursi.
Keywords Mārketings, mārketina stratēģija, tirgzinību attīstība
Keywords in English marketing, marketing strategy, development of marketing skills
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 10:22:37