Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving business performance of a trading company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. I.Voronova
Reviewer Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Abstract Diplomprojekta autore: Ludmila Zabeļina. Diplomprojekta vaditāja: Irina Voronova Dr. oec. Diplomprojekta tēma: Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 64 lapām datorsalikumā. Diplomprojekta struktūru veido: analitiskā, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļas, darba un dabas aizsardzibas daļa un grafiskās daļa. Darbā ietvērti 29 atteli, 28 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 25 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālas statistikas dati, lekciju pieraksti, interneta avoti, uzņēmuma iekšējie materiāli. Diplomprojekta analitiskajā daļā veikta pētāmā uzņēmuma analīze un izvirzīta problēma. Projekta aprēķinu daļā sniegti tris šis problēmas apraksts un to risinājumi. Tehnoloģiskajā daļā raksturota mājas lapas veidošanas lapa un neto apgrozījuma prognozēšanas iespēja. Darba un dabas aizsardzības daļā raksturoti darba riski, ar kuriem sastopas uzņēmuma darbinieki, novērtēta to risku pakāpe, kā arī dabas aizsardība. Grafiskajā daļā tiek attēlotas katras daļas grafiki, kurus izstrādāja darba autore. Diplomprojekta galvenie rezultāti: saskaņā ar veikto analīzi bija konstatēts, ka uzņēmumam nepietiek atpazīstamības. Tāpēc bija izvirzīti trīs tās problēmas novēršanas pasākumi.
Keywords Tirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving business performance of a trading company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 10:11:56