Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana
Title in English Enhancement of marketing activities in a retail company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. R.Greitāne
Reviewer Mg.oec., asist. L.Budņiks
Abstract Dmitrijs Šuļickis: Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana. Diplomprojekta darba mērķis ir analizējot IKI tirdzniecības tīkla darbību, novērtēt uzņēmuma un konkurentu veicamos mārketinga pasākumus un dot priekšlikumus mārketinga darbības pilnveidošanai. Diplomprojekta darbā tika pētīta uzņēmuma patreizējā tirgus situācija. Darbā ir izmantotas pētījuma metodes analīzes un sintēzes metodes, grupēšanas, salīdzināšanas, grafiskas attēlošanas metodes un anketēšana. Grafiskās daļas izstrādei tika izmantota grafiskā metode. Diplomprojekta struktūru veido: ievads, analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, grafiskā daļa un secinājumi un priekšlikumi. Par pētījuma avotiem kalpo SIA Palink iekšējās uzskaites informācija un nepublicētie materiāli, mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, statistikas dati, LR likumdošana un normatīvie akti, aptaujas rezultāti un interneta resursi, kopā 25 literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts uz 69 lapām, tajā iekļautas: 1 formula 18 tabulas un 29 attēli, pievienoti 3 pielikumi. Grafiskajā daļā ir 16 attēli
Keywords Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības pilnveidošana
Keywords in English Enhancement of marketing activities in a retail company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 09:55:38