Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts”
Title in English „Project for enhancing competitiveness of a service company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor prof. A. Magidenko
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autore: Iveta Rudzīte Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Anatoljs Magidenko Dr. habil. oec. Diplomprojekta tēma: Latvijas pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts". Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 90 lapām datorsalikumā. Darbs sastāv no piecām daļām: analītiskās, pētījumu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darbā ietverti 29 attēli, 19 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 23 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālās statistikas dati, lekciju pieraksti, interneta avoti. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta nozares un pētāmā uzņēmuma analīze un izvirzīta problēma. Projekta aprēķinu daļā sniegti trīs šīs problēmas risinājumi un to apraksts. Tehnoloģiskajā daļā raksturota uzņēmuma vajadzībām radīta datu bāze un tās izveides gaita. Darba un dabas aizsardzības daļā raksturoti darba aizsardzības sistēmas ieviešanas pasākumi, risku novērtēšana un risku samazināšanas pasākumi, kā arī to izmaksas. Grafiskajā daļā attēlots darba autora patstāvīgi veiktais darbs, kas atspoguļo katrā daļā paveikto grafikos, tabulās un attēlos. Diplomprojekta galvenie rezultāti: saskaņā ar analītiskajā daļā konstatēto problēmu - nepietiekama uzņēmuma konkurētspēja, projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs risinājumi konkurētspējas paaugstināšanai.
Keywords Latvijas pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project of enhancing competitiveness of a service company
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 15:44:22