Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Ēku zibensnovedēja aizsargzona un tās aplēses metodika"
Title in English "Lightning protection zone for buildings and its estimation methodology"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor K.Timmermanis
Reviewer
Abstract Darbā ir apkopota zinātniska informācija par zibensizlādi, tās fizikālo būtību, kā arī tās bīstamo iedarbi uz dažādiem objektiem un dzīvajām būtnēm. Īsumā ir apskatīta zibensaizsardzības ietaišu vēsturiskā attīstība, ieskaitot netradicionālās zibensaizsardzības ietaises - aktīvo zibensaizsardzību un citas zibensaizsardzības ietaises. Aplūkota zibensaizsardzības normatīvo materiālu sistēma Latvijā, kā arī dots īss ieskats pēdējo gadu izmaiņās. Detalizēti ir apskatīta zibens aizsargzona, tās fizikālā būtība, eksperimentālā iegūšana un varbūtiskais raksturs. Darbā ir apkopota un analizēta informācija par standartā LVS EN 62305-3 atļautajām zibens aizsargzonas noteikšanas metodēm - zibenslodes, aizsargleņķa un aizsargtīkla metodi. Apskatītas agrāk standartos un normatīvos dotās zibens aizsargzonas noteikšanas metodes un pēdējo gadu laikā izstrādātās zibens aizsargzonas noteikšanas metodes. Aplūkota ēku zibensaizsardzības sistēma un tās galvenās sastāvdaļas, atbilstīgi standarta LVS EN 62305-3 prasībām. Apskatīta būves dabīgo vadītājdaļu izmantošana zibensaizsardzības sistēmas izveidē, kā arī atdalītas un neatdalītas zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanas īpatnības. Darbā aplūkota arī būves zibensaizsardzības sistēmas projekta izstrādes secība un dots aplēses piemērs. Darbs satur 147 lappuses teksta, ieskaitot 74 attēlus, 15 tabulas, 4 pielikumus un literatūras sarakstu ar 47 informācijas avotiem.
Keywords zibens, zibensaizsardzība, zibens aizsargzona
Keywords in English lightning, lightning protection, lightning protection zone
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 08:22:28