Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Jauno speciālistu sagatavošana pēc valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā Latvijā"
Title in English "Training of young specialists funded by state in higher education of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Reviewer Dr.oec.,prof. K.Didenko
Abstract Maģistra darbs „Jauno speciālistu sagatavošana pēc valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā Latvijā” akadēmiskā maģistra grāda iegūšanai izstrādāts RTU IEVF Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedrā. Izglītības nozīme mūsdienu pasaulē nemitīgi pieaug – zināšanas tiek uzskatītas par sabiedrības attīstības pamatnosacījumu. 21. gadsimts ir jaunu zināšanu, nemitīgas informācijas apmaiņas, tehnoloģiju attīstības un tehnikas pilnveides laiks. Jebkurai valstij ir svarīgi, lai tās iedzīvotāji šādus attīstības procesus spētu saņemt, analizēt, izmantot ikdienas praksē un pārvērstu priekšrocībās, lai konkurētu pasaules tirgū, veicinātu valsts un pasaules ekonomisko izaugsmi, paaugstinātu ražīgumu, sekmētu personīgo un sociālo attīstību un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Darbā pētīti un analizēti augstāko izglītības iestāžu finanšu resursi, to apjoms un dinamika. Pētīta un analizēta augstākās izglītības finansēšana no valsts budžeta līdzekļiem, iekļaujot valsts finansējuma piešķiršanas nosacījumus un aprēķināšanas principus, kā arī valsts finansējuma piešķiršanas nosacījumus augstākajai izglītībai zinātniskajai pētniecībai. Pētītas un analizētas darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozes, noteiktas tendences. Veikta Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmas „stipro” un „vājo” pušu analīze Maģistra darbā sniegti risinājumi, valsts iespējām ietekmēt studentu izvēli par labu kādai no studiju programmām, valsts izglītības politikas realizēšanai, valsts budžeta finansējuma lietderīgākam, mērķtiecīgākam un racionālākam izlietojumam, studentu, kuri studē par valsts budžeta līdzekļiem, „atbiruma” precīzai uzskaitei, augstāko izglītības iestāžu efektīvākai darbībai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Darba apjoms ir 96 lappuses, darbā iekļauti 18 attēli, 8 tabulas un 10 formulas. Darba izstrādes procesā izmantoti 65 informācijas avoti.
Keywords augstāka izglītība, valsts finasējums
Keywords in English higher education, state funding
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 01:05:51