Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language "Vērtspapīru portfeļa veidošana pēckrīzes periodā"
Title in English "Building Equity Portfolio in Post-crisis Period"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
Reviewer Dr.oec.,doc. N.Koleda
Abstract Maģistra darba mērķis bija, balstoties uz fundamentālo datu analīzi, izveidot akciju portfeli, kas pēckrīzes periodā nodrošina augstāku ienesīgumu par salīdzinošo tirgus indeksu, ņemot vērā investīciju vides novērtējumu. Dažādi faktori pēckrīzes periodā ir izraisījuši izmaiņas akciju tirgus uzņēmumu akciju cenas attīstībā, kā arī investīciju vide ir kļuvusi neprognozējamāka. Akciju tirgus ienesīgums pēc krīzes ir mainījies un, lai aktīvu pārvaldītāji spētu nodrošināt atdevi, kas augstāka par tirgus atdevi, nepieciešams pārskatīt investīciju stratēģijas tās pielāgojot mūsdienu tirgus apstākļiem. Darba pamatuzdevumos ietilpa akciju tirgus īpašību noteikšana, izmaiņas un attīstības īpatnības pēckrīzes periodā, izmantojot makroekonomiskos un kvantitatīvos datus, kā arī analizējot nozares literatūru; uz atsevišķiem fundamentālajiem datiem balstīta ienesīguma efektivitātes izpēte, tā īpašības un noteikt nozīmīgākos faktorus pēckrīzes periodā; fundamentālo faktoru sakarību un nosacījumu izpēte, kas sekmē vērtspapīru portfeļa izveidi un pilnveidi pēckrīzes periodā. Izstrādātais darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek atspoguļota teorētiskā bāze par vērtspapīru tirgus īpašībām pirms un pēc finanšu krīzes, kā arī aktīvu pārvaldīšanas tendences. Darba otrajā daļā tiek analizēts uz fundamentāliem datiem balstīts tirgus ienesīgums. Trešajā daļā tiek veidota investīciju metodoloģijas, un vērtspapīru portfeļa izstrāde balsoties uz fundamentāliem datiem.
Keywords vērtspapīru tirgus, akciju portfelis, pēckrīzes periods, fundamentālā analīze
Keywords in English Stock market, equity portfolio, post-crisis period, fundamental analysis
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 00:54:50