Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English The Project of Increasing of a Company Commercial Activities Efficiency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt.doc., Mg.oec. I. Ezera
Reviewer Prof. Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Abstract Diplomprojekta autore: Dace Gerasimova Diplomprojekta vadītāja: Mg.oec., prakt.doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 75 lapām. 9 pielikumi izvietoti uz 15 lapām. Diplomprojekta grafiskā daļa sastāv no 16 lapām. Diplomprojektā ievietotas 18 tabulas, 32 attēli, izmantots 31 bibliogrāfiskais avots un 24 formulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Oficiālie statistikas dati, mācību un vispārējā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, interneta resursi, SIA Lursoft datu bāze, uzņēmuma gada pārskati, iekšējās uzskaites žurnāli un nepublicētie materiāli. Diplomprojektā galvenie rezultāti: Diplomprojekta mērķis ir uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšana. Mērķa sasniegšanai, diplomprojektā tika pētīta un analizēta uzņēmuma darbība, un veikts finanšu rādītāju aprēķins, rezultātā izveidota izvērstā SVID matrica. Uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai tiek samazinātas degvielas patēriņa izmaksas, nomainot degvielas veidu; tiek veiktas aktivitātes elektroniskajā vidē t.sk. mājaslapas izveide; tiek izveidota krājumu veidošanas sistēma.
Keywords degvielas izmaksu samazināšana, mājaslapas izveide, krājumu veidošanas sistēm
Keywords in English reducing fuel costs, creating website, stockpiling system
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 12:18:21