Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Improvement of business performance of a company in the Special Economic Zone
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer MBA A.Greitāns
Abstract Diplomprojektu „Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma darbības pilnveidošana” ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras bakalaurante Līva Lejiņa. Projektā tiek meklēti un piedāvāti risinājumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības daļas. Diplomprojektam pievienoti 7 pielikumi. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 72 lapas. Darbā ietilpst 28 attēli, 35 tabulas un 21 formulas. Grafiskajā daļā ir 16 attēli un tabulas. Analītiskajā daļā ir sīki aprakstīta uzņēmuma LSEZ A/S „Liepājas osta LM’’ darbība, līdzšinējie attīstības rezultāti, raksturoti piedāvātie pakalpojumi, veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze, ka arī analizēti uzņēmuma darbību ietekmējošie iekšējie un ārējie faktori. Projekta aprēķinu daļā ir veikti ekonomiskie aprēķini, lai varētu izvirzīt trīs pamatotus priekšlikumus, atsaucoties uz analītiskajā daļā veiktajiem pētījumiem. Kā pirmā tika risināta problēma par kraušanas procesa tehniskā aprīkojuma nomaiņu, kur tika izanalizēti, kāda tehnika nepieciešama un autotransporta maiņa. Kā otrā problēma tika analizēta piestātņu padziļināšana no 10,3 m līdz 12,5m, lai izvērtētu, kādu labumu tas dod LSEZ A/S ‘’ Liepājas ostai LM’’. Trešā problema, kura risināta darbā – kāda motivācijas sistēma būtu nepieciešama uzņēmumā. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot laika rindas aditīvo modeli, tika veikta prognoze pārkrauto/iekrautajām kravām, tonnām, kā arī tika aprēķināts ticamības intervāls. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analītiski novērtētas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz LSEZ A/S ‘’ Liepājas ostu LM’’, vides aizsardzības un darba drošības jautājumiem. Šaja daļā tiek veikts izmaksu aprēķins vides aizsardzības un darba drošības standartu izpildei. Nodaļas gaitā tiek novērtēta darba drošības un aizsardzības vadība uzņēmumā, kā arī noteikti veicamie pasākumi darba drošības nodrošināšanai uzņēmumā. Grafiskajā daļā tiek apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izstrādātie vizuālie materiāli.
Keywords Speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma darbības pilnveidošana
Keywords in English The Scheme of Development of Business of an Enterprise in the Special Economic Zone
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 01.06.2013 10:53:24