Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas priekšlikumi SIA "Upfront"
Title in English "Recommendations on the Quality Management System Implementation in the "Upfront" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec. Guna Eglīte
Abstract Kroms K. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas priekšlikumi uzņēmumā SIA Upfront: Bakalaura darbs / K. Kroms, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā Kvalitātes vadība, 2013. 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, ievads, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 3. pielikumi. Darba mērķis ir izveidot priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai uzņēmumā SIA Upfront. Darba pirmajā nodaļā sniegts kvalitātes jēdziena formulējums, KVS pricipi un sadaļas, apskatīta KVS izveidošanas un ieviešanas teorētiskie aspekti. Otrajā daļā analizēts uzņēmums SIA Upfront, tā struktūra, vadīšanas un plānošanas process, dots KVS sistēmas ieviešanas nepieciešamības pamatojums. Trešajā daļā aprakstīti KVS izveides un ieviešanas priekšlikumi SIA Upfront, aprakstīta uzņēmuma dokumentu vadības sistēma, analizēti SIA Upfront izvirzīto kvalitātes mērķu un procesu raksturotāji, kvalitātes pieraksti, korektīvās un preventīvās darbības. Izvērtējot esošo uzņēmuma situāciju, nepieciešams sagatavot kvalitātes sistēmas ieviešanas plānu, kurā būs noteikti galvenie pasākumu bloki, kas veicami ieviešanas procesā. Ieviestajam KVS plānam ir jāsastāv no sagatavošanās, situācijas analīzes un apmācības, KVS rīcību izstrādes, kvalitātes vadīšanas rokasgrāmatas nodaļu izstrādes, sistēmas novērtēšanas (auditēšanas). Katrs etaps ir jāsadala sīkāk, norādot konkrētus soļus un izstrādājamos dokumentus. Katram etapam jānosaka sasniedzamie rezultāti, kuru izpildi varēs novērtēt.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas priekšlikumi ""SIA Upfront""
Keywords in English Recommendations on the Quality Management System Implementation in the ""Upfront"" Ltd
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 01.06.2013 09:06:56