Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Transporta darbības ietekme uz vidi Latvijas reģionos"
Title in English "Impact of transport on the environment in Latvian regions"
Department
Scientific advisor Mg. oec., lekt. J. Kuškins
Reviewer Mg. oec., dipl. oec., lekt. U. Kamols
Abstract Maģistra darba tēma ir Transporta ietekme uz vidi Latvijas reģionos darba autors Raivis Kasņikovskis, darba vadītājs Jānis Kuškins Maģistra darbā tiek pētīta transporta ietekme uz vidi atšķirīgos Latvijas reģionos. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Maģistra darba nobeigumā darba autors izdara secinājumus un izvirza priekšlikumus konstatēto problēmu risinājumam. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīts, kas ir vide, reģions un transports un kāda ir transporta kvantitatīvie rādītāji, kas ietekmē vidi. Analītiskajā daļa tiek veikta transporta mijiedarbība ar vidi dažādās tās izpausmēs atšķirīgos reģionos analīze. Praktiskajā daļa tiek apskatīti risinājumi veidi analītiskajā daļa konstatēto nepilnību uzlabošanai. Maģistra darba apjoms ir 85 lapas, un tas ietver 29 attēlus un 23 tabulas.
Keywords Transporta ietekme uz vidi Latvijas reģionos
Keywords in English Transport impact on the environment in Latvija
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 01.06.2013 08:33:29