Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "SIA "Volvo Truck Latvia" procesu vadības sistēmas pilnveide"
Title in English "Improvement of Process Management System in the "Volvo Truck Latvia" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Guna Eglīte
Reviewer Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
Abstract Kolajans A. SIA Volvo Truck Latvia procesu vadības sistēmas pilnveide: Bakalaura darbs / A. Kolajans, G. Eglīte. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 63 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, praktiskā un analītiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 63 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 1 tabula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 7 avoti latviešu, 4 angļu un 23 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA Volvo Truck Latvia efektīvai procesu vadības sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir aprakstīti dažādi informācijas avoti un pētījumi procesu vadības un zināšanu pārvaldības jomās. Otrajā darba daļā ir apkopoti dati par SIA Volvo Truck Latvia kompānijas iekšējo un ārējo vidi, kvalitātes vadību un procesu mijiedarbību. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiski pielietojami un priekšlikumi procesu vadības sistēmas pilnveidei SIA Volvo Truck Latvia. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: Volvo Truck Latvia uzņēmumā PDCA cikls nav ieviests pilnā apmērā. Darbs ar klientu sūdzībām un neatbilstībām procesu darbībās šobrīd notiek tikai kvalitātes vadības līmenī un esošās procesu vadības uzlabošanas metodes nedod iespēju identificēt problēmas cēloņus un atrast problēmas risinājumus. Ieviest uzņēmumā PDCA ciklu pilnā apmērā, izmantojot 5 kāpēc metodi, lai izvairīties no atkārtotām kļūdām. Uzņēmumam noteikti ir jāveic zaudēta darījuma analīze, kā arī preventīvo un korektīvo darbību analīze. Atslēgas vārdi: Procesu vadība, zināšanu pārvaldība, PDCA cikls
Keywords Procesu vadība, zināšanu pārvaldība, PDCA cikls
Keywords in English Process management, knowledge management, PDCA cycle
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.06.2013 18:13:45