Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Transportlīdzekļu pārbūves pakalpojuma kvalitātes pilnveide SIA "Autava"
Title in English "Improvement of Vehicle Re-building Service Quality in the "Autava" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Vanags
Reviewer Dr.sc.ing.,profesors Jānis Mazais
Abstract Gorbačs D. Transportlīdzekļu pārbūves pakalpojuma kvalitātes pilnveide SIA „Autava”: Bakalaura darbs / D.Gorbačs, J.Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2013. – 79 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 5 tabulas, 16 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu valodā, 20 angļu un 17 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt transportlīdzekļu pārbūves procesu par refrižeratoru, un izvirzīt priekšlikumus tā kvalitātes pilnveidei. Pirmajā darba daļā autors izpētījis literatūru par kvalitātes izmaksu veidiem un kvalitātes izmaksu vadību, par piegādes ķēžu vadību, par klientu aptaujas veidiem un anketas sastādīšanas posmiem un par sazarotas kļūdu analīzi (FTA). Otrajā darba daļā autors izpētījis vienu no uzņēmuma darbības sfērām – transportlīdzekļu pārbūve par refrižeratoru, tā kvalitātes izmaksas, kvalitātes raksturotājus un to novērtēšanu. Autors veicis klientu aptauju un sazaroto kļūdu analīzi. Trešajā darba daļā autors izstrādājis saldēšanas iekārtu piegādes ķēdi, transportlīdzekļu pārbūves procesa par refrižeratoru tehnoloģiska procesa darbu aprakstu un riska rokasgrāmatu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: SIA „Autava” klientu aptaujas un sazarotās kļūdu analīzes rezultātā tika noteikts, ka klienti visvairāk ir neapmierināti ar transportlīdzekļu pārbūves laiku, un ar to, ka refrižeratora temperatūra neatbilst klientu prasītajām normām. SIA „Autava” jāpieņem darbā kvalitātes vadītājs un jāievieš kvalitātes vadības sistēma, lai atbilstoši kontrolētu un vadītu transportlīdzekļu pārbūves par refrižeratoru procesu.
Keywords Kvalitātes izmaksas, transportlīdzekļu pārbūve, klientu aptauja, FTA, SWOT, piegādes ķēde
Keywords in English Quality costs, Vechile Re-building, customer survey, FTA, SWOT, supply chain
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 19:56:45