Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Peļņas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā
Title in English Increasing profit in a manufacturing company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Abstract Bakalaura darba autors: Laura Rasa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., lekt. I.Ovčiņņikova Bakalaura darba temats: „Peļņas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 58.lpp; 13 tab.; 11.att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darbā tika izmantota speciālā ekonomikas literatūra, Gada pārskatu likums. Darbā tika izmantoti arī raksti no elektroniskajiem resursiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Uzņēmuma rezultatīvas darbības nodrošinājums ir peļņas ikgadēja gūšana. Bakalaura darbā tiek apskatīta peļņas nozīme un būtība uzņēmējdarbībā, faktori, kas ietekmē peļņas gūšanu, pašizmaksas kalkulācija, izmaksu struktūra. Praktiskajā piemērā tiek analizēts uzņēmums SIA „Klippan – Saule” pēc finanšu pārskata datiem par periodu no 2009. līdz 2012. gadam. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek veikts teorijas apkopojums par peļņas būtību, ietekmējošajiem faktoriem. Otrajā daļā tiek izpētīta SIA „Klippan – Saule” peļņas izvēle un tiek aprēķināti finanšu rādītāji, kas ietekmē peļņas izmaiņas. Nobeigumā tiek apkopoti darba secinājumi un izteikti priekšlikumi par uzņēmuma peļņas paaugstināšanas iespējām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rasa L. Peļņas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītājs Ovčiņņikova I. – Datorsalikums. – Rīga:RTU,2013. - 58 .lpp
Keywords peļņa, izmaksas, ieņēmumi
Keywords in English profit, costs, revenue
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 17:52:40