Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Klientu apmierinātības paaugstināšana SIA "Lumax"
Title in English "Increase of Customers Satisfaction in the "Lumax" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Maira Sapata
Reviewer Mg.oec. Anita Daugavvanaga
Abstract Ikaunieks J. Klientu apmierinātības paaugstināšana SIA LUMAX". Maģistra darbs / J. Ikaunieks, M. Sapata Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 86 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 86 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 11 tabulas un 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu, 30 avoti angļu valodā un 1 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas kvalitātes analīzi un piedāvāt risinājumus pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, lai sasniegtu pakalpojumu kvalitātes līmeni ne zemāku par 95%. Pirmajā darba daļā no teorētiskā viedokļa tiek pētīta pakalpojumu kvalitātes nozīme, klientu apkalpošana pakalpojumu kvalitāte un kvalitātes kritēriji, pakalpojumu kvalitātes vadīšanas principi. Otrajā darba daļā tiek analizēta uzņēmuma darbība un uzņēmuma procesi. Tiek izvērtēta uzņēmuma kvalitātes politika, novērtēts darbinieku viedoklis par sniegtajiem pakalpojumiem un analizēta pakalpojumu kvalitāte un problēmu rašanās cēloņi. Trešajā darba daļā tiek sniegti priekšlikumi pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai un ieteikumi nepieciešamajiem kvalitātes mērķiem, nepieciešamajiem kvalitātes mērījumiem, darbinieku motivācijas paaugstināšanas programmai, klientu apmierinātības pētījuma izstrāde, kā arī tiek novērtēta pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir uzņēmumā veidot sistemātisku pieeju pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai, un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā ir jāiesaistās visiem darbiniekiem. Darbinieku lomai, viņu motivācijai veikt darbu un atbildībai ir būtiska loģistikas pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanā.
Keywords Klientu apmierinātības paaugstināšana
Keywords in English Increase of Customers Satisfaction
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 16:39:37