Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa pilnveide uzņēmumā "SXS"
Title in English "Improvement of Production Process in the Company "SXS"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer M.sc.ing., pr.docents Guntis Tribis
Abstract Anotācija G.Lagzdiņš Ražošanas procesa pilnveide SXS: Bakalaura darbs / G.Lagzdiņš, R.Liepiņa. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. - 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti 15 latviešu, 7 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt ražošanas procesu SXS, izmantojot kvalitātes pārvaldības metodes, un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidei, lai samazinātu iekšējā brāķa apjomu un reklamāciju skaitu. Pirmajā darba daļā izvērtēta teorētiskā informācija par procesu jēdzienu, procesu iedalījumu un procesa raksturojošiem elementiem, izmantotajām kvalitātes vadības metodēm. Otrajā darba daļā veikts SXS darbības novērtējums un projektēšanas, ražošanas procesa analīze un izvērtējums. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidei. Lai samazinātu reklamāciju skaitu un iekšējo brāķa apjomu Darba noslēgumā izteikti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi, uz kuriem pamatojoties iespējams pilnveidot SXS ražošanas procesu.
Keywords Ražošanas procesa pilnveide uzņēmumā "SXS"
Keywords in English Improvement of Production Process in the Company "SXS"
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 16:40:02