Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Būvniecības projektu vadības procesa izveide SIA "Būviecere"
Title in English "Development of the Construction Project Management Process in the "Būviecere" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer Mg.oec. Guna Eglīte
Abstract ANOTĀCIJA Ernstsons G. „Būvniecības projektu vadības procesu izveide uzņēmumā SIA „BŪVIECERE””; Bakalaura darbs / G.Ernstsons, R.Liepiņa. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2013. - 73 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietveri: 9 avoti latviešu, 7 angļu valodā un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma darbību ietekmējošos faktorus un iespējamos riskus un sniegt priekšlikumus būvniecības projektu vadības procesa ieviešanai SIA „BŪVIECERE”, lai optimizētu projektu realizācijas laiku un izmaksas. Pirmajā darba daļā analizēta teorētiskā informācija par procesu pieeju, procesu aprakstiem, kvalitātes pārvaldības metodēm, kas izmantotas analītiskajā un praktiskajā daļā. Otrajā darba daļā veikts būvniecības nozares izvērtējums, SIA „BŪVIECERE” darbības novērtējums, izvērtēts projektu realizācijas process un marketinga uzlabošanas process, kā arī izvērtēti ar to saistītie riski. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi būvniecības projekta vadības procesa izveidei, dokumentācijas vadībai, būvdarbu izpildei un būvdarbu kontrolei. Darba noslēgumā izteikti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi par būvniecības projektu vadības procesa izveidi un kvalitātes uzlabošanu.
Keywords GINTS ERNSTSONS
Keywords in English GINTS ERNSTSONS
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 15:31:06