Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Rotaļlietu atbilstības novērtēšana Latvijas tirgū"
Title in English "Conformity Assessment of Toys in the Latvian Market"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Abstract ANOTĀCIJA Korabļova L. Rotaļlietu atbilstības novērtēšana Latvijas tirgū: Bakalaura darbs / L.Korabļova, R.Liepiņa. – Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2013. – 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 34 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 18 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir, pamatojoties uz veikto rotaļlietu atbilstības novērtējumu, sniegt priekšlikumus rotaļlietu tirgus uzraudzības pilnveidei. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par atbilstības novērtēšanas sistēmu, kura darbojas Eiropas Savienībā – kas ir atbilstības novērtēšana, no kā tā sastāv, kurš to veic, kas ir tirgus uzraudzība, kā arī - kādas ir atbilstības novērtēšanas prasības tieši rotaļlietām un kādas procedūras ir jāveic ražotājiem, lai apliecinātu rotaļlietu atbilstību drošuma būtiskajām prasībām. Otrajā darba daļā ir analizēti dati par atklātajām nedrošajām rotaļlietām Latvijas tirgū un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī veiktās aptaujas par tēmu un apkopoti pētījuma rezultāti. Trešajā darba daļā ir izstrādāti priekšlikumi, lai samazinātu neatbilstošo rotaļlietu skaitu Latvijas tirgū, kā arī priekšlikumi rotaļlietu tirgus uzraudzības pilnveidei. Nozīmīgākais secinājums Latvijas tirgū tiek piedāvāts liels rotaļlietu skaits, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām. Nozīmīgākais priekšlikums pirmstirgus kontroles procesu padarīt par obligātu prasību, kā arī palielināt Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbinieku skaitu.
Keywords atbilstības novērtēšana
Keywords in English conformity assessment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 15:36:18