Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Bioetanola izmantošanas iespējas transporta sektorā
Title in English Possibilities of Using Bioethanol in Transport Sector
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor I.Umbraško
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā Bioetanola izmantošanas iespējas transporta sektorā ir aplūkoti veidi un iespējas, kā transporta sektorā var tikt izmantots bioetanols. Darbs ir balstīts gan uz teorētiskiem informācijas avotiem, gan uz praktiskiem pētījumiem. Tika ņemti vērā aktuālākie statistikas dati. Darba mērķis ir noskaidrot, vai Latvijā ir iespējams plašākā mērā izmantot bioetanolu kā degvielu transporta sektorā. Darbā tiek izmantotas kvalitatīvās pētījumu metodes, kas iekļauj dokumentu analīzi un statistisko novērtēšanu. Pētīti tiek Latvijas un citu valstu bioetanola izmantošanas rādītāji periodā no 1931. gada līdz 2013. gadam. Šis temats ir aktuāls šobrīd, jo Latvijas un Eiropas Savienības mērķis ir 10 % atjaunojamās enerģijas īpatsvars enerģijas galapatēriņā transporta sektorā 2020. gadā. Darba izstrādes gaitā tika konstatēts, ka ir iespējams palielināt bioetanola izmantošanu transporta sektorā Latvijā un bioetanols ir spējīgs konkurēt ar fosilo degvielu gan kvalitātes, gan izmaksu ziņā. Darbs satur 55 lpp. teksta, tajā skaitā 4 attēlus, 4 tabulas un literatūras sarakstu ar 21 nosaukumu informācijas avotiem.
Keywords BIOETANOLS, BIODEGVIELA, ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA, TRANSPORTS
Keywords in English BIOETHANOL, BIOFUELS, RENEWABLE ENERGY, TRANSPORT
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 15:24:48