Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Dubultas nozīmes stratēģisko preču piegādes veidu optimizācija starptautiskajā saskarsmē.
Title in English Optimization of the Methods of Strategic Dual-Purpose Goods Delivery in International Traffic.
Department
Scientific advisor docents Valerijs Muhins
Reviewer docents Mihails Larins
Abstract Darba tēma: „Dubultas nozīmes stratēģisko preču piegādes veidu optimizācija starptautiskajā saskarsmē”. Studente: Olga Petrenko. Darba zinātniskais vadītājs: docents V. Muhins. Darbs profesionālā bakalaura grāda transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācijas iegūšanai. Darba mērķis ir stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma preču pārvadājuma un glabāšanas optimizēšana, lai paaugstinātu uzņēmuma SIA „K.S.Avia” darbības efektivitāti, samazinot izdevumus un saglabājot uzņēmuma līdzekļus. Darbā pētīts jautājums par uzņēmuma noliktavas nepieciešamību un tās atmaksāšanās laiks. Pirmajā daļā ir analizēta stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma kravas starptautisko pārvadājumu organizēšana, problemātiskie jautājumi un to ietekmes, un kā rezultātā analizētas gaisa transporta priekšrocības stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma kravu pārvietošanai un aviācijas attīstība kopumā Latvijā. Plaši izpētīta dubultā pielietojuma kravas glabāšanas problēma un ir secināts, ka uzņēmumam ir nepieciešama privatā noliktava. Pēc autora priekšlikuma šī darba ietvaros uzņēmuma vajazdībām ir veikta uzņēmuma īpašumā esošā angāra nepieciešamās pārbūves modelēšana stratēģiskas nozīmes dubultā pielietojuma kravas glabāšanai un apstrādei. Otrajā daļā ir veikti autora izstrādāti noliktavas ekonomiskie un tehniskie aprēķini, noteikts projekta ekonomiskais efekts un ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās periods. Darba apjoms: 84 lpp., 4 tabulas, 9 attēli, 21 formulas, 6 pielikumi un 21 informācijas avoti.
Keywords Dubultas nozīmes stratēģisko preču piegādes veidu optimizācija starptautiskajā saskarsmē.
Keywords in English Optimization of the Methods of Strategic Dual-Purpose Goods Delivery in International Traffic
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 13:50:28