Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zona pilsētu centros” („Rindas ielas Ventspilī rekonstrukcija”)
Title in English „The Zone of Maximum Allowed Speed of 30km/h in Urban Centers” („Reconstruction of Rindas Street in Ventspils”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Asist. Z.Lazda
Reviewer inž. A.Šarpņicks
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) nosaukums ir Maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zona pilsētu centros. Rindas ielas Ventspilī rekonstrukcija. Tā kā ceļu satiksmes negadījumos visbiežāk cieš mazaizsargātie satiksmes dalībnieki un tas ir galvenais jaunu cilvēku bojāejas cēlonis, Eiropā un citur pasaulē aktuāla kļuvusi tendence pilsētu blīvāk apdzīvotajās daļās ieviest maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zonas. Nesen izveidotās politiskās platformas Eiropas Pilsoņu iniciatīva ietvaros radīta iniciatīva 30 km/h veidosim ielas apdzīvojamas, kuras mērķis ir līdz 2013.gada novembrim savākt vismaz miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstu no vismaz 7 tās dalībvalstīm, lai Eiropas Komisija izskatītu ideju par maksimālā ātruma ierobežojumu 30 km/h visās Eiropas Savienības pilsētās. Bakalaura darba mērķis ir apzināt maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zonu izveides nozīmi un analizēt 30 km/h zonu piemērošanu Ogres pilsētas blīvāk apdzīvotākajā daļā. Bakalaura darba uzdevums ir noskaidrot 30 km/h zonas ieviešanas kritērijus, izpētīt normatīvos dokumentus par noteiktā ātruma režīma zonu noteikšanu Latvijā, izvērtēt citu valstu labākās prakses piemērus maksimāli atļautā braukšanas ātruma 30 km/h zonu izveidei un veikt praktisku pētījumu 30 km/h zonas piemērošanai Ogres pilsētas centrālajā daļā. Bakalaura darbā ir apkopota citu valstu pieredze un sniegts redzējums par 30 km/h zonas ieviešanu Latvijas pilsētā Ogre. Inženierprojektā izstrādāts tehniskais projekts Ventspils pilsētas Rindas ielas rekonstrukcijai ar mērķi uzlabot ielas tehniskos parametrus, uzlabot satiksmes drošību, sašaurinot braucamo daļu un labiekārtojot gājējiem paredzēto satiksmes telpu. Darba kopējais apjoms ir 119 lapas, tai skaitā 33 tabulas, 1 grafiks, 1 shēma, 36 attēli, 35 izmantotās literatūras avoti un pielikums no 3 lapām.
Keywords zona 30, pilsētu centri, 30 km/h, maksimāli atļautais ātrums, Rindas ielas rekonstrukcija
Keywords in English zone 30, urban centers, 30 km/h, maximum allowed speed, reconstruction of Rinda street
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 12:08:08