Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstoša produkta vadības pilnveide A/S "Aldaris"
Title in English "Improvement of Non-conforming Product Management in the JSC "Aldaris"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Abstract Gaile I. Neatbilstoša produkta vadības pilnveide A/S Aldaris: Bakalaura darbs / I. Gaile, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalauru profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 67 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valdoā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā ir iekļauti 22 attēli un 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 26 avoti latviešu un 21 avots angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt neatbilstoša produkta vadību A/S Aldaris, kas ļautu noteikt risinājumus tā pilnveidei. Pirmajā daļā ir apskatīts kvalitātes jēdziens, kvalitātes vadības sistēma un organizācijas ieguvumi to ieviešot, kā arī neatbilstošs produkts un neatbilstoša produkta vadība. Darba otrajā daļā ir veikts vispārīgs uzņēmuma raksturojums, apskatot uzņēmuma vēsturi, notiekošos procesus un kvalitātes vadības sistēmu, kā arī ir veikts neatbilstoša produkta vadības novērtējums uzņēmumā, kura laikā tika konstatētas vairākas nepilnības. Savukārt trešajā daļā tiek aprakstīti darba autores sniegtie neatbilstoša produkta vadības pilnveides ieteikumi atklāto neatbilstību risināšanai un novērtēti pilnveides risinājumu iespējamie ieguvumi. Neatbilstoša produkta vadības pilnveide uzņēmumā ļautu uzlabot neatbilstošu produktu vadību kopumā, kā arī tiktu samazināta iespējamība, ka pie klientiem un patērētājiem nonāk neatbilstošs produkts.
Keywords Neatbilstoša produkta vadība
Keywords in English Non-conforming product management
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 03.06.2013 16:59:04