Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Valsts pārvaldes iestādes personāla atalgojuma sistēmas projekts”
Title in English ”Personnel salary project for a state administration institution”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor lekt. I. Ozoliņa-Ozola
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autore: Inta Luksa Diplomprojekta vadītājs: Iveta Ozoliņa-Ozola, RTU lekt., Mg.oec., B.psych. Diplomprojekta temats: Valsts pārvaldes iestādes personāla atalgojuma sistēmas projekts. Diplomprojekta apjoms: 84 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 28 attēli un 5 formulas; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, t.sk. izmantoti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Veselības inspekcijas iekšējie normatīvie akti un nepublicētie materiāli, informācija no resursu vadības programmas Horizon Personāla moduļa, kā arī teorētiska rakstura darbi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika aprakstīta Inspekcijas tapšanas vēsture, struktūra un personāla vadības vieta tajā, izpētīts un analizēts personāla skaits un sastāvs un personāla esošā atalgojuma noteikšanas metodika, Projekta aprēķinu daļā tika izveidota un aprakstīta Inspekcijas atalgojuma noteikšanas sistēma saistībā ar amatu aprakstu analīzi un noteikti piemaksu piešķiršanas kritēriji un apjomi. Tehnoloģiskajā daļā tika attēlota atalgojuma noteikšanas sistēmas pakāpeniska izveidošana MS Excel programmā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstīta Veselības inspekcijas darba aizsardzības sistēmas izveidošanās vēsture, aprakstīta esošā situācija un sniegti priekšlikumi situācijas uzlabošanai saskaņā ar darba vides risku izvērtējumu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Luksa, I. Valsts pārvaldes iestādes personāla atalgojuma sistēmas projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. 84 lpp.
Keywords valsts; iestāde; atalgojums; mēnešalga; bonusi; excel
Keywords in English human; resource; remuneration; public; bonuses; excel
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 13:41:54