Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Stohastiskas aproksimācijas metožu algoritmu izstrāde uz Arduino bāzes priekš transporta uzdevumiem"
Title in English "Development of algorithms of stochastic approximation methods for transport tasks using Arduino"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor A.Ļevčenkovs, A.Potapovs
Reviewer
Abstract Bakalaura darbā veikta stohastiskas aproksimācijas algoritma analīze un tā integrēšanas izpēte automobiļu bremzēšanas elektrosistēmas. Darba mērķis ir izstrādāt automobiļa automātiskas bremzēšanas sistēmu, izmantojot stohastiskas aproksimācijas algoritmu. Darbs sastāv no 5 daļām. Darba pirmajā nodaļā tiek definēts bakalaura darba mērķis un uzdevumi; Darba otrajā daļā ir apskatītas esošās automobiļu bremžu vadības sistēmas un to darba algoritmi. Darba trešajā daļā tie analizētas dažādas adaptācijas metodes. Darba ceturtajā daļā tiek aprakstīti dažādi iebūvējamās sistēmas mikrokontrollera izvēles nosacījumi. Darba piektajā daļā ir izklāstīta jaunas automobiļa bremzēšanas sistēmas izstrāde un tās darbības algoritma pārbaude. Darba nobeigumā izteikti kopējie secinājumi par paveikto. Darbs kopumā izklāstīts 45 lappuses, tajā iekļauta viena tabula un 7 attēli. Darbā izmantoti 5 literatūras avoti.
Keywords Stohastiskas aproksimacijas algoritmi.
Keywords in English Stochastic aproximation algorithms
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 17:23:24