Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Apdrošināšanas pakalpojumu mārketinga stratēģijas Latvijas tirgū"
Title in English "Insurance services marketing strategies in the Latvian market"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec., prof. J.Ķipsna
Abstract Analitīskajā daļā autore apskata teorētisko izklāstu par pakalpojumu uzņēmuma tirgzinības stratēģijas veidiem, kur sīkāk tika analizēti tādi jēdzieni kā diferenciācijas vadīšana, pakalpojumu kvalitātes vadīšana, produktivitātes vadīšana, produktu atbalsta pakalpojumu vadība. Ka arī apskata kopējo apdrošināšanas tirgus analīzi, kur tika iekļauts pasaules apdrošināšanas tirgus statistika un tās būtīskākās problēmas. Teorētiskajā daļā tika apskatīti mārketinga stratēģijas ietekmējošie faktori. Tika izstrādāts modelis, kur tiek atspoguļots apdrošināšanas sabiedrības tirgus sadalījums pēc piedāvāto pakalpojumu līmeņiem, kā arī tika noteikta patrerētāju rīcību ietekmējošo faktoru noteikšana un klasificēšana, izstrādājot patērētāja segmentēšanas kritērijus apdrošināšanas tirgū. Lai izvērtētu apdrošināšanas tirgus potenciālu un perspektīvas, tika izpētīta apdrošināšanas tirgus iekšējā un ārējā vide, kā arī tika veikta konkurentu darbības izpēte par pamatu ņemot KASKO produkta salīzdzināšanas nozīmīgakos kritērijus, kā arī tika sastādīts apdrosināšanas uzņēmuma mārketinga plānu veidojošo posmu modelis Zinātniski praktiskajā daļā tika atspoguļotas autores izstrādāto novitāšu izmantošanas iespējas apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumā. Sākuma tika veikta nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību analīze kam sekoja mārketinga stratēģijas pielietošana AAS Gjensidige Baltic.
Keywords Apdrošināšanas sabiedrības, mārketinga stretēģija,Latvijas apdrošināšanas tirgus
Keywords in English Insurance companies, marketing strategy, Insurance market
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 17:00:13