Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamās mājas Bauskā renovācijas ekonomiskais pamatojums
Title in English The economic justification of residential home renovation in Bauska
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Ļubova Kohane
Reviewer Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Abstract Diplomprojekta „Dzīvojamās mājas Bauskā renovācijas ekonomiskais pamatojums” mērķis ir ekonomiski pamatot renovācijas nepieciešamību daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. Diplomprojektā ir 98 lapas, 23 tabulas, 24 attēli. Diplomprojekts sastāv no ievada, 4 nodaļām, kurām pakārtotas vairākas apakšnodaļas, kas veidotas, lai nodrošinātu loģiski secīgu informācijas izklāstu noteiktā mērķa sasniegšanai. Pirmā nodaļa „Analītiskā daļa” sniedz vispārēju informāciju par energoefektivitātes pasākumiem Latvijā. Nodaļā apskatīta likumdošana, kas saistās ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un renovācijas projektu realizāciju. Dots vispārējs ieskats par dzīvojamo fondu un tā apsaimniekošanu, kā arī apskatīta Eiropas fondu līdzdalība renovācijas attīstībai Latvijā un jau konkrētāk Zemgales reģionā kā tas tiek izmantots un kāpēc nepieciešama ēku renovācija. Otrajā nodaļā ”Aprēķinu daļa” dots ieskats ar kādām metodēm var prognozēt projekta perspektīvas. Sagatavoti aprēķini par ēkas nolietojumu, veikta to novērtēšana un aprakstīts veicamo darbu komplekss. Pamatojoties uz konkrētu māju sagatavots pārskats par nepieciešamajiem līdzekļiem renovācijas īstenošanai un prognozēts ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās periods. Trešā nodaļā „Tehnoloģiskā daļa” atspoguļo renovācijas procesa gaitu no pašiem pirmsākumiem līdz tā pilnīgai realizācijai konkrētam projektam, izejot cauri visiem etapiem. Dots arī ieskats par celtniecības materiāliem un to pielietošanu ēku renovācijā. Ceturtā nodaļa „Darba un dabas aizsardzības daļa” ir apskatīts, kādas ir likumdošanas prasības, lai tiktu ievērota pirmkārt jau darba aizsardzība un ar kādu rūpību jāizturas pret apkārtējo vidi veicot dzīvojamo māju renovāciju. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem un aprakstītās informācijas autore ir izdarījusi savus secinājumus un devusi priekšlikumus ekonomiskai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai.
Keywords Dzīvojamās mājas Bauskā renovācijas ekonomiskais pamatojums
Keywords in English The economic justification of residential home renovation in Bauska
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 16:03:47