Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Nodarbinātības paaugstināšanas iespējas Latvijas reģionos"
Title in English "Increasing employment opportunities in Latvian regions"
Department
Scientific advisor Dr. oec., prof. J. Saulītis
Reviewer Dr. oec., asoc.prof. T. Survilo
Abstract Maģistra darba autore: Diāna Grīnfelde-Medne Maģistra darba vadītājs: Juris Saulītis, Profesors, Dr.oec. Maģistra darba temats: Nodarbinātības paaugstināšanas iespējas Latvijas reģionos. Maģistra darba apjoms: 85 lapas, darbā iekļautas 2 tabulas, 46 attēli un 6 formulas, darbam pievienots 1 pielikums. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 27 literatūras avoti, t.sk. Latvijas Republikas normantīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras un Centrālās statistikas pārvaldes dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: darba Pirmajā daļā tika apskatītas bezdarba un nodarbinātības teorijas pamatnostādnes, kā arī reģionālās attīstības ietekme uz bezdarba un nodarbinātības līmeni Latvijas reģionos. Otrajā daļā tika apskatīts bezdarbnieku dalījums pēc problēmgrupām un nodarbinātības līmenis katrā Latvijas reģionā. Trešajā tika apskatīta nodarbinātības valsts aģentūra un tās pāsākumi nodarbinātības veicināšanai, to efektivitāte Latvijas reģionos. Tika veikts profesionālo un neformālo mācību iestāžu interviju un aptauju rezultātu apkopojums un izstrādāti priekšlikumi nodarbinātības paaugstināšanai Latvijas reģionos. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Grīnfelde-Medne D. Nodarbinātības paaugstināšanas iespējas Latvijas reģionos: Maģistra darbs/ Vadītājs: Saulītis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 85 lpp
Keywords Bezdarbs, nodarbinātība, Latvijas reģioni, Bezdarbnieku portrets, Nodarbinātības valsts aģentūra
Keywords in English Unemployment, employment, Latvian regions, Unemployed portrait, State employment agency
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 14:10:47