Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "FN Serviss"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "FN Serviss" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Reviewer Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp, tajā iekļauti 4 pielikumi, 29 attēli, 16 tabulas, 6 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 26 avoti latviešu, 17 angļu un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanai, lai sekmētu uzņēmuma virzību ceļā uz augstākiem rezultātiem atbilstoši Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) kritērijiem. Pirmajā darba daļā ir apzināti kvalitātes un kvalitātes vadības pamatprincipi no dažādu autoru viedokļa. Apskatīti kvalitātes vadības modeļi un to izmantošanas principi uzņēmumā. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveides iespējas izmantojot kvalitātes vadības instrumentus. Padziļināti izskatīta pašnovērtējuma veikšana, projektu un procesu vadība, kā arī iespējamo kļūmju seku analīzes metodes. Otrajā darba daļā raksturota uzņēmuma FN serviss saimnieciskā darbība, uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Analizēti uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītāji, kvalitātes vadības sistēma. Veikts uzņēmuma pašnovērtējums atbilstoši EFQM modeļa kritērijiem, atbilstoši RADAR matricai izteikts novērtējums skaitliskā rezultātā. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tika identificētas problēmas un noteiktas prioritārās uzlabojamās jomas uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Trešajā darba daļā izstrādāti uzlabojumu veikšanas praktiskie soļi, veikts projekta īstenošanas izmaksu aprēķins un iespēju salīdzinājums, kā arī izstrādāti vadības procesi konstatēto problēmu novēršanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi pašnovērtējuma veikšana, atbilstoši izcilības modeļa kritērijiem, uzņēmumā sniedz iespēju saskatīt nepieciešamās uzlabojamās jomas uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Veikt regulāru uzņēmuma pašnovērtējumu nodrošinot pastāvīgu kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide, EFQM, FMEA
Keywords in English Improvement of the quality management system, EFQM, FMEA
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 13:41:13