Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" darbības pilnveide"
Title in English "Improvement of Operations in the "Latvian National Metrology Centre" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Abstract Lagzdiņš A. SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" darbības pilnveide: Bakalaura darbs / A.Lagzdiņš, R.Liepiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013.- 57 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti - 34 avoti latviešu valodā, 8 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir pilnveidot darbību SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, ierosinot priekšlikumus spēka mērījumu sektoru pilnveidei, lai nodrošinātu stabilu spēka mērījumu sektora darbību un apmierinātu spēka mērījumu nozares vajadzības. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par atbilstības novērtēšanas sistēmu, kur sīkāk aprakstītas 2 galvenās sistēmas jomas: metroloģija un akreditācija. Apskatīta teorija par darbā piemērotajiem kvalitātes instrumentiem: iekšējā audita, SVID un procesu analīzes metodes, kā arī uzņēmuma ekonomiskā analīze. Otrajā darba daļā apskatāms SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs raksturojums un Spēka un spiediena mērījumu sektora darbība un sniegtie pakalpojumi. Apskatīti spēka mērījumu pakalpojumi Baltijas valstīs un Latvijā. Spēka mērījumu sektorā veikts iekšējais audits, SVID un ekonomiskā analīze. Trešajā darba daļā autors iesaka priekšlikumus SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs spēka mērījumu sektoram, lai sniegtu pakalpojumus akreditētā sfērā un pilnveidotu kvalitātes sistēmu.
Keywords Darbības pilnveide, spēka mērījumi, atbilstības novērtēšana
Keywords in English Performance improvement, force measurements, conformity assessment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 13:22:06