Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for improving business performance of a service company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Abstract Diplomprojekta tēma ir „Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Darbā tiek apskatīts uzņēmums SIA „V.I.P.consult”, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus un konsultācijas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums, veikta saimnieciskās darbības analīze un novērtēti darbības rezultāti. Tiek izpētīta un izanalizēta uzņēmuma darbība un konstatētas problēmas. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti un novērtēti trīs projekti uzņēmuma darbības pilnveidošanai: jauni pakalpojumi – juridiskie pakalpojumi, mārketings sociālajos tīklos un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana. Tehnoloģiskajā daļā ar eksponenciālās izlīdzināšanas metodi ar vienu, diviem un trīs parametriem ir veikta uzņēmuma neto apgrozījuma prognoze 2013.gada 1.ceturksnim, izmantojot datorprogrammu Excel. Darba un dabas aizsardzības daļā ir novērtēti darba riski darbiniekiem birojā un karjeram ar velosipēdu, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns 2014.gadam. Diplomprojekta grafiskajā daļā uz 16 lapām ir atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 73 lapas. Projektā attēloti 29 attēli, izmantotas 24 formulas, sastādītas 22 tabulas un izmantoti 31 informācijas avoti. Darbam pievienots viens pielikums. Darba izstrādes laikā ir veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai.
Keywords Pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project for improving business performance of a service company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 09:32:34