Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "A/S "Inspecta Latvia" testēšanas laboratorijas procesu pilnveide"
Title in English "Improvement of Processes in the JSC "Inspecta Latvia" Testing Laboratory"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Reviewer Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Abstract Saveiko I. A/S Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas procesu pilnveide: Bakalaura darbs / I. Saveiko, R. Liepiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu, 6 angļu un 13 krievu valodā. Darba mērķis ir pilnveidot AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas procesus, izstrādājot praktiskus ieteikumus, lai uzlabotu kvalitātes vadību uzņēmumā un pilnveidotu tās darbību. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas darbība, raksturoti un izvērtēti ar atbilstības novērtēšanas jomu saistītie jēdzieni. Otrajā darba daļā ir veikts Testēšanas laboratorijas procesu novērtējums un identificēti aspekti, kas ir nozīmīgi, pilnveidojot kvalitātes vadību sistēmu uzņēmumā. Trešajā darba daļā ir izstrādāti praktiskie priekšlikumi AS Inspecta Latvia Testēšanas laboratorijas procesu pilnveidei, pārskatīti esošie pakalpojumi un papildināti ar jauniem, veikts priekšlikumu ekonomiskais aprēķins.
Keywords Procesu pilnveide, Testēšanas laboratorija, nesagraujošā testēšana, Inspecta Latvia.
Keywords in English Improvement of processes, Testing laboratory, nondestructive testing, Inspecta Latvia.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 23:53:59