Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Drošuma parametru nozīme un novērtējums optiskajās gaisvadu līnijās
Title in English Reliability Parameters Significance and Assessment of Optical Areal Lines
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor J.Poriņš; konsult. A.Supe, J.Pavārs
Reviewer O.Ozoliņš
Abstract Darbā aprakstītas drošuma pamatnostādnes telekomunikācijās, izklāstīti optisko gaisvadu sakaru kabeļu līniju atteikumu cēloņi un izstrādāta pilnībā dielektrisko nesējkabeļu (ADSS - All- Dielectric Self Supporting) līniju drošuma kvantitatīvo parametru aprēķināšanas metodika. Darbā veikti maksimālās stiepes slodzes mērījumi 6 dažādiem ADSS kabeļiem. Iegūtie rezultāti salīdzināti ar ražotāju definētajām vērtībām kabeļu tehniskajās specifikācijās. Veikti polarizācijas modu dispersijas (PMD) un hromatiskās dispersijas mērījumi dažādās AS Latvenergo infrastruktūrā esošajās ADSS kabeļu līnijās un izanalizēti iegūtie rezultāti. Darbā veikts ADSS kabeļu līniju drošuma kvantitatīvo parametru aprēķins un novērtējums, balstoties uz AS Latvenergo ADSS kabeļu līniju bojājumu statistikas datiem un izmantojot izstrādāto aprēķināšanas metodiku, kā arī izstrādāti ieteikumi ADSS kabeļu līniju drošuma paaugstināšanai. Darbs paredzēts AS Latvenergo ADSS kabeļu līniju drošuma novērtējumam. Darba apjoms: 73 lappuses, 34 attēli, 12 tabulas un 2 pielikumi. Izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords Drošums, drošuma parametri, ADSS kabeļi, polarizācijas modu dispersija (PMD), stiepes slodze
Keywords in English Reliability, reliability parameters, ADSS cables, polarization mode dispersion (PMD), tension load
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 23:45:38