Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Procesu efektivitātes paaugstināšana „Seesam Insurance AS Latvijas filiālē”"
Title in English "Improvement of Process Efficiency in „Seesam Insurance AS Latvijas filiāle”"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.psych.,MBA, G.Smirnova
Reviewer MBA, M.Millers
Abstract Eglīte I. Procesu efektivitātes paaugstināšana Seesam Insurance AS Latvijas filiālē: Maģistra darbs/I.Eglīte, Gunita Smirnova.-Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013.-99 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 23 attēli, 20 tabulas, 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā, 16 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 17 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt esošo pamata procesu efektivitāti un ieteikt uzlabojumus, izmantojot kvalitātes vadības uzlabojumu programmas. Teorētiskajā daļā tika apskatītas procesu vadības teorijas un procesu attēlojuma veidi. Kvalitātes vadības sistēmu izvērtēšanai tika apskatītas un izvērtētas pazīstamākās teorijas, pieejas, metodikas un uzlabojuma programmas. Kompānijas darbības izvērtēšanai tika apskatīti finanšu pakalpojumu veidi, apdrošināšanas joma un tās efektivitātes rādītāji. Analītiskajā daļā tika veikta tirgus analīze un salīdzināšana ar citām apdrošināšanas kompānijām Latvijā. Darbības principu novērtējumam, tika veikta uzņēmuma pamatdarbības analīze, kā arī apskatīta uzņēmuma organizatoriskā struktūra ar pozīciju un pienākumu izklāstu. Pamata procesu izvērtēšanai tika atjaunota 2008.gadā izstrādātā procesu karte atbilstoši 2013. gada situācijai un veikta abu procesa karšu analīze. Balstoties uz intervijām tika izstrādātas vērtību plūsmas un veikta analīze. Vērtību plūsmas objektivitātes izvērtēšanai, tika veikts novērojums vienas polises izdošanai. Procesu efektivitātes novērtēšanai, tika veikts klienta vēlamā laika novērtējums pamata procesiem. Praktiskajā daļā tika izstrādāti priekšlikumi vērtību plūsmas uzlabojumiem un aprēķināti procesa efektivitātes uzlabojumi. Tika izstrādāts Lean ieviešanas projekts un E-pārdošanas kanāla attīstības projekts. Nozīmīgākais secinājums ir tas, ka tikai ar procesu efektivitātes celšanu nevar sasniegt stratēģisko mērķi. Ir nepieciešams veikt investīcijas un pārskatīt biznesa modeli. Darbā dots priekšlikums sākt ar Lean ieviešanu un E-pārdošanas kanāla attīstību ieņēmumu paaugstināšanai.
Keywords pamata procesi, kvalitātes vadība, apdrošināšana
Keywords in English basic processes, quality management, insurance
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 23:31:42