Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas”
Title in English „Opportunities for enhancing the business performance of „X” Ltd”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Reviewer Mg.oec. A.Mihņenoka
Abstract Bakalaura darba autors: Andris Oņiščuks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. J. Jakubāne Bakalaura darba temats: „SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas” Bakalaura darba apjoms: 56 lpp, 8 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Caunes, Foranda, Ludborža, Praudes, Zvirbules-Bērziņas monogrāfijas, statistiskie dati, interneta resursi, SIA „X” 2010.un 2011.gada pārskati, kā arī nepublicētie dati. Darbs sastāv no 2 daļām. 1.daļā tiek pētīta ražošanas uzņēmuma organizācija un tā darbības analīzes metodes. 2.daļā veikts pētījums konkrētā ražošanas uzņēmumā un apskatītas tā pilnveidošanas iespējas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izpētīta ražošanas organizēšanas teorētiskie aspekti un uzņēmuma analīzes metodes, veikts pētījums par SIA „X” darbību kopumā un Krēslu nodaļas saimniecisko darbību. Izvērtēta uzņēmējdarbības vide. Pētītas pilnveidošanās iespējas – iekārtas iegāde. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Andris Oņiščuks SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Mg.oec., pr.doc. J. Jakubāne - Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2013.- 56 lpp.
Keywords „SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas”
Keywords in English „Opportunities for enhancing the business performance of „X” Ltd”
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 11:38:26