Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pilnveide A/S "Balticovo"
Title in English "Improvement of Food Safety Assurance System in the JSC "Balticovo"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Pildavs
Reviewer M.sc.ing., pr.docents Guntis Tribis
Abstract Ratkus M. Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pilnveide A/S Balticovo: Bakalaura darbs / M. Ratkus, J. Pildavs - Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība 2013. 75 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 75 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 16 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 36 avoti latviešu un 27 angļu valodā. Darbam pievienoti 11 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas darbību uzņēmumā A/S Balticovo, un izvirzīt priekšlikumus pārtikas drošuma pilnveidei, kas uzlabotu uzņēmuma darbību un pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu. Pirmajā daļā apkopoti, izpētīti literatūras avoti un izteikts darba autores viedoklis par kvalitātes jēdzienu, kvalitāti pārtikas apritē, uzraudzības pasākumiem, HACCP sistēmu, tās darbību uzņēmumos un pārtikas standartiem. Izpētītas analīzes metodes, kas pielietotas otrajā darba daļā. Otrajā darba daļā raksturota A/S Balticovo darbība, produkti, procesi, organizatoriskā struktūra un ar kādiem pasākumiem tiek nodrošināts produkta nekaitīgums. Izvērtēta A/S Balticovo darbība, pamatojoties uz atklātajām neatbilstībām, un izteiktas galvenās problēmas. Trešajā darba daļā tiek izteikti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kas pilnveidotu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu. Īstenošanas plānā uzskaitīti nepieciešamās īstenošanas darbības: izmaksas, laiks, iesaistītie darbinieki, plānotais ekonomiskais ieguvums un atmaksas periods. Nozīmīgākais secinājums ka uzņēmumā A/S Balticovo pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēma jau darbojas, taču nepieciešami uzlabojumi, kas sistēmu nepārtraukti pilnveidotu.
Keywords Pārtikas nekaitīgums, HACCP, pārtikas aprite, kvalitātes nodrošināšana
Keywords in English food safety, HACCP, food chain, quality assurance
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 13:27:51