Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma noieta prognozēšana un plānošana
Title in English Forecasting and planning of sales in a trading company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., doc. J.Mežiels
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Mūsdienās sabiedrībā ļoti bieži tiek izmantots un apspriests termins noiets. Šajā bakalaura darbā tas tiek apskatīts kā viens no visbūtiskākajiem rādītājiem uzņēmējdarbībā. Lai uzņēmums spētu pastāvēt un veiksmīgi darboties, ir nepieciešams tik liels tā preču vai pakalpojumu noieta apjoms, lai uzņēmums gūtu peļņu. Ņemot vērā noieta prognozēšanas un plānošanas nozīmi un aktualitāti ikvienā darbojošā uzņēmumā, autore bakalaura darbā izpēta noieta prognozēšanas un plānošanas metožu pamatus un iegūtās zināšanas praktiskā veidā izmanto izstrādājot noieta prognozes un plānus tirdzniecības uzņēmumā. Bakalaura darba tēmas izklāsts balstās uz aprakstīto metodiku un darba autores subjektīvo viedokli par noieta apjoma ietekmējošajiem faktoriem. Bakalaura darbam ir divas daļas analītiskā un pētījumu, aprēķinu. Pirmajā no tām tiek apskatītas, analizētas noieta prognozēšanas un plānošanas metožu teorētiskās nostādnes, iekļaujot būtiskākās un visbiežāk pielietotās prognozēšanas metodes, to rezultātu precizitāšu novērtēšanu, un prognožu ietekmējošo faktoru analīzi, kā arī svarīgāko par noieta plānošanu uzņēmuma naudas plūsmas un peļņas vai zaudējumu aprēķinu plānā. Otrajā pētījumu un aprēķinu daļā darba autore, balstoties uz uzņēmuma gada pārskatu un statistikas datiem, noieta prognozēšanai pielieto analītiskajā daļā aprakstītās metodes, izvēlas labāko no tām un, izmantojot visprecīzākos rezultātus, veic noieta plānošanu. Darba nobeigumā, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un zināšanām, tiek izdarīti secinājumi. Darba izstrādes pamatā izmantoti dažādi literatūras avoti, uzņēmuma gada pārskati un statistikas dati. Bakalaura darbs satur 60 lappuses, 7 attēlus, 24 tabulas, 3 pielikumus.
Keywords Tirdzniecības uzņēmuma noieta prognozēšana un plānošana
Keywords in English Forecasting and planning of sales in a trading company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 20:28:06