Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "A/S "Latvijas Dzelzceļš" personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas "
Title in English "Opportunities for improving personnel motivation system in jsc“Latvijas Dzelzceļš”
Department
Scientific advisor Mg. psih., lekt. S. Gailīte
Reviewer Mg. oec., lekt. L. Kamola
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autore: Anna Turkova Maģistra darba vadītājs: Sarmīte Gailīte, RTU lektore, Mg. psych. Maģistra darba temats: VA/S Latvijas Dzelzceļš personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas. Maģistra darba apjoms: 80 lapas, darbā iekļautas 12 tabulas, 15 attēli un 2 formulas, darbam pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 55 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, literatūra ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras un Centrālās statistikas pārvaldes dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbs sastāv no trim daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstītas vairākas motivācijas, vajadzību un gaidu teorijas, noskaidrots motivācijas jēdziens un tās veidi, kā arī tiek raksturots atalgojums. Analītiskajā daļā veikts VAS Latvijas dzelzceļš Signalizācijas un sakaru distances transporta nozares raksturojums, esošās motivācijas un atalgojuma sistēmas analīze un pētījuma apraksts. Praktiskajā daļā tiek izpētīta darbinieku attieksme pret esošo motivācijas sistēmu, sīki aprakstīts pētījums. Par pētījuma metodi darba autore izvēlējās darbinieku anketēšanu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Turkova A. Nodarbinātības VA/S Latvijas Dzelzceļš personāla motivācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas: Maģistra darbs/ Vadītājs: S.Gailīte Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 80 lpp.
Keywords Motivācija, atalgojums, VAS LDZ
Keywords in English Motivation, income, VAS LDZ
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 18:39:38