Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts”
Title in English „Project for improvement personnel selection and adaptation in an enterprise”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Reviewer Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Abstract Diplomprojekta autors: Ilze Bludziņa Diplomprojekta vadītājs: Mg.psych., lekt. Sandra Reinfelde Diplomprojekta temats: Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un projekta aprēķinu daļas. Darbā ir 86 lapas, tajā ir 7 tabulas, 4 formulas un 23 attēli. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti, tajā skaitā LR normatīvie akti, speciālā literatūra par personāla atlases un adaptācijas procesiem, elektroniskie resursi, kā arī RTU un uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta SIA Tiger Shop personāla atlases un adaptācijas procesa analīze un noteiktas problēmas, kas apgrūtina efektīvu personāla atlasi un adaptāciju uzņēmumā. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases un adaptācijas teorētiskie aspekti un labas prakses piemēri personāla atlases un adaptācijas jomā. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti projekti uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas procesa pilnveidošanai: darba piedāvājuma sludinājums, darba intervija un adaptācijas plāna izstrādāšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Bludziņa, I. Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītāja Reinfelde. S. Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2013.-86 lpp.
Keywords "Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts"
Keywords in English "Project for improvement personnel selection and adaptation in an enterprise"
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 17:49:14