Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Alternatīvās enerģijas ražošanas uzņēmuma attīstības projekts”
Title in English „Development project of an alternative energy company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor prof. J. Ķipsna
Reviewer
Abstract Auzāne I. (2010.) Alternatīvās enerģijas ražošanas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 73 lpp. un 3 pielikumi, 17 att., 19 tab., bibliogrāfija 31 nosaukums latviešu valodā, 13 angļu valodā, 1 krievu valodā un 1 vācu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta mērķis ir alternatīvās enerģijas ražošanas uzņēmuma attīstības projekts, kas paredz 14 jaunu vēja elektrostaciju iegādi. Pirmā daļa tiek veikta vēja enerģētikas nozares un pētāmā uzņēmuma izstrādātā projekta analīze: sniegta īsa informācija par vēja enerģijas vēsturi un nozares attīstību; izvērtēts vēja enerģijas tirgus stāvokli pasaulē un Latvijā, kā arī apskatīti nozares attīstības šķēršļi Latvijā. Tiek veikta nozares un pētāmā uzņēmuma iespēju un draudu, stipro un vājo pušu analīze. Sniegta informācija par pētāmā uzņēmuma vienas elektrostacijas iegādes projektu, un veikts īss ieskats jaunajā uzņēmuma attīstības projektā. Otrajā daļā tiek veikts plānotā projekta aprēķins: apskatīta ražošanas līdzekļu iegāde un transportēšana, noskaidrots ražošanas līdzekļu montāžas process, apskatīti ražošanas līdzekļu pamatu izstrādes posmi un izmaksas, kā arī izvērtēta to tehniskais sastāvs, izstrādāts ražošanas līdzekļu maiņas un remonta plāns, apkopotas projekta izmaksas un veikts projekta ekonomiskais pamatojums. Trešajā darba tiek apskatīta ražošanas līdzekļu transportēšanas iespējas un tehnoloģija. Ceturtajā daļā tiek izvērtēti darba drošības riski un izstrādāts darba aizsardzības plāns. Piektajā darba daļā tiek apkopotas diplomdarbā izmantotās tabulas, attēli un grafiki. Nozīmīgākie secinājumi ir sekojošie vējš ir neizsīkstošs enerģijas avots, un saražotās vēja enerģijas kopējā jauda pasaulē ar katru gadu palielinās. Nozīmīgākais priekšlikums ir šāds realizēt projekta, jo, kaut arī sabiedrības plānotais projekts prasa lielas investīcijas, tas atmaksāsies piecu gadu laikā. Un tad tas būs stabilas peļņas avots.
Keywords alternatīvā enerģija
Keywords in English alternative energy
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 13:49:36