Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Loģistikas uzņēmuma attīstības projekts”
Title in English „Development project of a logistics company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor doc. J. Reiters
Reviewer
Abstract Auzāne A. (2010.) Loģistikas uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekta darbs. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 75 lpp., 32 att., 31 tab., bibliogrāfija 29 nosaukumi latviešu valodā, 4 nosaukumi krievu valodā. Darbs sastāv no ievada, 5 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba mērķis ir balstoties uz ekonomikas teorētisko aspektu un iegūtajām praktiskajām zināšanām izstrādāt SIA W.W.L-World-wide logistics attīstības projektu un veikt tā ekonomisko pamatojuma aprēķinu. Pirmajā darba daļā tiek apskatīta loģistikas nozares stāvoklis Latvijā un tās attīstības tendences, pamatojoties uz Centrāls Statistikas pārvaldes datiem. Tiek sniegts īss pētāmās sabiedrības apraksts. Pamatojoties uz veikto SVID analīzi tiek noskaidrots SIA W.W.L-World-wide logistics problēmu loks un tiek sniegti priekšlikumi to risināšanai. Otrajā darba daļā, ar ekonomisko aprēķinu palīdzību, tiek sniegti ieteikumi SIA W.W.L-World-wide logistics izvirzīto problēmu risināšanai. Izmantojot matemātiskās metodes ir veikta variantu salīdzināšana, kā arī veikti nepieciešamie ekonomiskā pamatojuma aprēķini nosprausto uzdevumu risināšanai. Trešajā darba daļā tiek sniegt SIA W.W.L-World-wide logistics darbības reglamentējošās tiesiskās bāzes apraksts. Kā arī detalizēts, pētāmās sabiedrības saimnieciskās darbības attīstīšanas nolūkos, rēķina sagatavošanas process. Ceturtajā darba daļā, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem, tiek veidots darba drošības un aizsardzības ieviešanas un izpildes plāns. Piektajā darba daļā tiek grafiski atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādāties rezultāti. Nozīmīgākie secinājumi ir šādi - Latvijas tranzīta loģistikas nozare ir globālās ekonomikas sastāvdaļa, kas veiksmīgi konkurē pasaules tirgū, neskatoties uz pasaules ekonomisko krīzi un ģeopolitiskajām izmaiņām. Dzelzceļa transports ir viens no perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan drošības, gan ekoloģiskajā ziņā. Viens no straujāk attīstošākajiem loģistikas tirgiem ir Kazahstāna. Nozīmīgākie priekšlikumi ir šādi Filiāles atvēršana Kazahstanā, Veicināt darbinieku kvalifikācijas celšanu un veidot noliktavas sistēmu..
Keywords Loģistika; attīstība; projekts
Keywords in English Logistics; development; project
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 13:47:34