Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language ZrO2:PbS nano pārklājuma virsmas attīrīšanas un atkvēlināšanas ietekme uz fotoemisiju
Title in English Influence of ZrO2:PbS nano coating surface purification and annealing on photoemission
Department
Scientific advisor Marina Romanova
Reviewer
Abstract Iepriekšējo gadu pētījumi Biomedicīnas Inženierzinātņu un Nanotehnoloģiju Institūtā (BINI) pierādīja, ka ZrO2:PbS nano pārklājumam fotoemisijas īpašības mainās lineāri atkarībā no jonizējošā starojuma dozas, un, līdz ar to, pārklājums var kalpot kā jonizējošā starojuma dozimetrs. Tomēr pārklājuma virsmas attīrīšanas veids var ietekmēt mērāmos fotoemisijas spektrus. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ZrO2:PbS nano pārklājuma fotoemisijas īpašību izmaiņas atkarībā no virsmas attīrīšanas veida un izpētīt ZrO2:PbS paraugu atkvēlināšanu, lai nodrošināt šo paraugu daudzkārtēju izmantošanu dozimetriskajos mērījumos ar fotoemisijas spektroskopiju. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, darba gaitā pielietotās eksperimentu metodikas apraksta, rezultātiem, secinājumiem un pielikuma. Darba rezultātā ir izpētīta dažādu virsmas attīrīšanas veidu ietekme uz fotoemisijas spektru intensitāti un elektronu fotoelektrisku izejas darbu no ZrO2:PbS paraugiem. Tāpat ir izvēlēta optimāla temperatūra un laiks ZrO2:PbS paraugu atkvēlināšanai, kā arī tika konstatēts, ka ZrO2:PbS paraugus ir iespējams atkārtoti apstarot un izmantot dozimetriskiem mērījumiem. Bakalaura darbs satur 10 tabulas, 42 attēlus un 1 pielikumu. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses, darba izstrādei tika izmantots 31 literatūras avots.
Keywords fotoemisija, ZrO2:PbS, attīrīšana, atkvēlināšana
Keywords in English potoemission, ZrO2:PbS, purification, annealing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 12:45:45