Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Title in English Evaluation of company"s business performance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Bakalaura darba tēma ir Uzņēmumu darbības rezultātu novērtēšana. Šī darba mērķis ir novērtēt vadošo alkoholisko dzērienu ražotāju, uzņēmumuAS Latvijas Balzams finansiālo situāciju un stabilitāti, noteikt tā potenciālu un attīstības tendences, kā arī salīdzināt ar konkurentiem. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķinu daļas, nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta,kā arī pielikumiem. Analītisko apskata daļu veido 6 nodaļas, tajāsir aplūkota uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšanas būtība, izmantojamās analītiskās metodes, finansiālā pārskata nozīme un to rādītāji. Darba pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 8 nodaļām. Daļas ietvaros tika sniegts uzņēmuma AS Latvijas Balzams vispārējs raksturojums un, pamatojoties uz analītiskajā daļā izanalizēto teorētisko literatūru, tika noteikta konkurences analīze nozares ietvaros, veikta M. Portera piecu spēku modeļa konkurences analīze, aplūkoti nozares iesniegtie gada pārskatu neto apgrozījuma rādītāji, kā arī aplūkota konkurence starp citiem ražotājiem, importēto un eksportēto daudzumu. Izmantojot gan horizontālo , gan vertikālo analīzes metodi bilancei un nosakot finanšu koeficientus, tika veikta uzņēmuma finanšu analīze par laika periodu no 2010.-2012.gadam. Darba nobeigumā tika apkopoti secinājumi no veiktās finanšu analīzes un konkurences novērtējuma, kā arī izvirzīti priekšlikumi problēmu novēršanai. Darba apjoms ir 66 lappuses (neieskaitot pielikumus), un tajā ir iekļauti 10 tabulas, 10 attēliun 24 formulas. Bakalaura darba izstrādes gaitā tika izmantoti 16 literatūras avoti. Darba beigās pievienoti 6 pielikumi.
Keywords Uzņēmuma darbības rezultātu novērtēšana
Keywords in English Evaluation of company"s business performance
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 14:43:59