Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Augstākās izglītības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for improving personnel management in a higher education institution"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Abstract Diplomprojekts Augstākās izglītības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts izstrādāts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas Uzņēmējdarbība un vadīšana ietvaros. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta mērķis ir izvirzīt priekšlikumus personālvadības sistēmas pilnveidošanai, lai paaugstinātu augstskolas konkurent spēju un nodrošināt tās attīstību ilgtermiņā. Diplomprojekta apjoms ir 72 lpp, kas sevī ietver 19 tabulas, 36 attēlus un 9 formulas. Projektam ir 4 pielikumi. Darbā izmantots 22 literatūras avots. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek analizēti Vidzemes Augstskolas darbību ietekmējošie iekšējās un ārējās vides faktori, tās saimnieciskās darbība rezultāti, personāla sastāvs un personālvadības sistēma, konstatēti trūkumi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti priekšlikumi personāla vadības sistēmas pilnveidošanas, reorganizējot augstskolas struktūru un ieviešot personāla motivācijas programmu. Tehnoloģiskajā daļā tiek pilnveidota esošā personāla datu bāze, kurā ir uzlaboti datu atlases un apstrādes rīki, kas ļauj efektīvāk izmantot cilvēk resursus. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizētas augstskolā esošās darba un darba vides sistēmas trūkumi, izstrādāti priekšlikumi to novēršanai.
Keywords Augstākās izglītības iestādes personāla vadības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Human resources management development project for higher education institutions
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 10:15:16