Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Darba ražīguma paaugstināšanas projekts šūšanas uzņēmumā
Title in English Project for improving labor productivity in a sewing company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec., doc. J.Mežiels
Abstract Diplomprojekta autore: Daiga Līne. Diplomprojekta tēma: Darba ražīguma paaugstināšanas projekts šūšanas uzņēmumā. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt praktiski realizējamus priekšlikumus AS Lauma Lingerie darba ražīguma paaugstināšanai. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no ievada, 5 daļām un secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 91 lapa. Darbā ietilpst 52 tabulas, 22 attēli un 14 formulas. Diplomprojektā pievienoti 7 pielikumi. Grafiskajā daļā ir 16 attēli, tabulas. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma izveidošana, attīstība un darbība, uzņēmuma produkcija un darbinieki, kā arī veikta uzņēmuma darbības analīze, kur apskatīta likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un darba ražīguma rādītāji. Projekta aprēķinu daļā autore izstrādājusi trīs priekšlikumus AS Lauma Lingerie darba ražīguma paaugstināšanai. Pirmais priekšlikums jaunu klientu piesaistīšana, otrais konkurētspējas paaugstināšana, trešais darbinieku motivācijas un apmācības sistēmas pilnveidošana. Tehnoloģiskajā daļā, izmantojot Vintera aditīvo izlīdzināšanas modeli, programma SPSS ir veikta prognoze 2013.gada pārdošanas apjomam, kā arī ir aprēķināts ticamības intervāls. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta darba risku novērtēšana, nosakot to līmeņus, kā arī izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Grafiskajā daļā ir apkopoti diplomprojektā iekļautie, autores izstrādātie vizuālie materiāli. Diplomprojekta izstrādāšanai ir izmantoti LR likumdošanas normatīvie akti, speciālā literatūra, interneta resursi, kā arī AS Lauma Lingerie nepublicētie materiāli. Projektu izstrādājot, izmantoti 28 literatūras avoti.
Keywords Darba ražīgums
Keywords in English Labor productivity
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 10:06:47